พรีซิชั่น โคตติ้ง โลจิสติก หจก.

PRECISION COATING LOGISTIC LTD., PART.

ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่: 094-793-8882

ชุบฮาร์ดอโนไดซ์

ติดต่อผู้ขาย

ชุบฮาร์ดอโนไดซ์เป็นการชุบบนผิวของอลูมิเนียมโดยใช้เคมีอุณหภูมิและไฟฟ้าเป็นองค์ประกอบสามารถควบคุมความหนาได้อย่างแม่นยำ ซึ่งอยู่ที่+/-15% ของความหนาที่ต้องการ ซึ่งงานที่เหมาะสมกับการทำ Hard Coat คือ อะไหล่หรือชิ้นส่วนของเครื่องจักรทุกชนิดทุกประเภทที่ทำจากอลูมิเนียม

       เป็นการชุบบนผิวของอลูมิเนียมโดยใช้เคมีอุณหภูมิและไฟฟ้าเป็นองค์ประกอบสามารถควบคุมความหนาได้อย่างแม่นยำ ซึ่งอยู่ที่+/-15% ของความหนาที่ต้องการ ซึ่งงานที่เหมาะสมกับการทำ Hard Coat คือ อะไหล่หรือชิ้นส่วนของเครื่องจักรทุกชนิดทุกประเภทที่ทำจากอลูมิเนียม

คุณสมบัติชิ้งงานที่ผ่านการชุบจะมีจุดเด่น ดังนนี้
     • ควบคุมความหนาได้ตาม Tolerance
     • Corrosion Resistance
     • Electrical  Resistance
     • Temperture Resistance
     • Low Friction Coefficient After Lubrication
       สีที่ผ่านการชุบ Hard Coat จะเป็นสีธรรมชาติหรือถ้าต้องการย้อมสีฏ้สามารถทำได้ ซึ่งกรรมวิธีการชุบ Hard Coat นี้ได้มาตรฐานตาม MIL-A8625-Type II,III Class1&2

    

    

สินค้าที่เกี่ยวข้อง