พรีซิชั่น โคตติ้ง โลจิสติก หจก.

PRECISION COATING LOGISTIC LTD., PART.

ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่: 094-793-8882

ชุบ Zinc Electroplating

ติดต่อผู้ขาย

Zinc Electroplating เป็นการเคลือบผิวโลหะแบบใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์จะถูกเคลือบผิวด้วยสังกะสี สามารถชุบได้ทั้งแบบแขวน และแบบบาเรล ใช้เคลือบผลิตภัณฑ์ ที่เป็นชิ้นส่วนยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันสนิม

         ให้บริการชุบซิ้งค์ขาว ซิ้งค์รุ้ง ซิ้งค์ดำ Cr +3 Trivalent chromium passivation ด้วยเครื่องชุบระบบอัตโนมัติ ทั้งแบบกลิ้งและแบบแขวน ควบคุมคุณภาพของชิ้นงานตามมาตรฐาน ASTM และ JIS โดยตรวจสอบความหนาผิวชุบด้วยเครื่อง X ray Fluorescence Spectroscopy (XRF ) และทดสอบความต้านทานการกัดกร่อนด้วยเครื่อง Salt Spray Test

         Zinc Electroplating เป็นการเคลือบผิวโลหะแบบใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์จะถูกเคลือบผิวด้วยสังกะสี สามารถชุบได้ทั้งแบบแขวน และแบบบาเรล ใช้เคลือบผลิตภัณฑ์ ที่เป็นชิ้นส่วนยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันสนิม ผู้ประกอบการหลายรายที่ผลิตสินค้าเกี่ยวกับโลหะต่างๆ ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า สปริง ตะปู เป็นต้น จึงนิยมใช้บริการรับชุบซิงค์จากโรงชุบที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ชิ้นงานลดโอกาสเกิดการกัดกร่อนของสนิม ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการทุกคนไม่อยากเจอ โดยการรับชุบซิงค์ ยังช่วยลดการเสียดทาน เพิ่มการนำไฟฟ้า เพิ่มความสามารถในการฉีดพ่นสี เพิ่มความแข็งแรง-ทนทานบนพื้นผิวชิ้นงานโลหะ ตลอดจนเป็นการเพิ่มความสวยงามของชิ้นงานอีกด้วย

         การเลือกบริการชุบซิงค์ โรงชุบโลหะที่ดี ควรพิจารณาจากอะไรบ้าง ?
         1.ควรเลือกโรงชุบโลหะที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง มีบริการชุบซิ้งค์ เคลือบชุบโลหะที่หลากหลาย
         2.รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โรงชุบโลหะที่ดีจะมีกระบวนการภายใน ในการกำจัดสารเคมี
         3.บริการชุบโลหะที่หลากหลาย เเละได้มาตรสากล อาทิเช่น ชุบ Zinc Electroplating, ชุบซิงค์สี, ชุบฮาร์ดอโนไดซ์, ชุบนิเกิล, ชุบอโนไดซ์, ชุบอลูมิเนียม เป็นต้น มีคุณภาพมาตรฐานตาม ISO 9001 : 2015

         มาตรฐานการชุบซิ้งค์จะมี 2 อันครับ
         - ASTM B-633
         - ISO-2081

        

        

        
 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง